Att delta i ett forsknings- och utvecklingsprogram är ett sätt att arbeta långsiktigt med utveckling på vetenskaplig grund och att bygga beprövad erfarenhet. Det säger Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous.

 

Karin Hermansson

Ifous är ett verktyg för huvudmännen att samarbeta, en plattform där forskning och skola kan mötas, menar Karin Hermansson.
– Vi brukar säga att vi ger stöd i att hålla i och hålla ut. En förutsättning för att arbetet ska ge varaktig effekt är att alla nivåer, hela ”kedjan”, är med.

FoU-programmen är upplagda över en treårsperiod, och under denna period ses alla deltagande lärare, skolledare och deltagare på förvaltnings- och ledningsnivå för så kallade utvecklingsseminarier minst en gång per termin. Däremellan arbetar alla i sina egna verksamheter med att testa arbetssätt, observera, dokumentera, utvärdera och reflektera tillsammans med sina kolleger.

Det finns flera fördelar med att vara med i ett FoU-program. Skolhuvudmän och skolor kan få stöd i sitt utvecklingsarbete, både från forskare och från andra huvudmän som har liknande behov. Att gå in flera huvudmän i ett forskningssamarbete är också ett sätt att dela på kostnaderna, något som kan vara särskilt viktigt för mindre huvudmän.

Att få stöd med det praktiska kan även vara till stor hjälp för deltagarna:
– Ifous tar hand om allt administrativt koordineringsarbete som det innebär att få ihop ett samarbete mellan flera parter, så att deltagarna kan fokusera på processerna, säger Karin Hermansson.

Ifous har även kontakt med många olika lärosäten, säger hon och förklarar:
– När vi söker samarbete försöker vi välja forskargrupper som passar för de behov som just de skolhuvudmän som ingår i programmet har – oavsett var i landet de befinner sig.

 

Text: Moa Duvarci Engman