Ifous fokuserar är en ny analysfunktion som levererar konkret, saklig och användbar information inom ett avgränsat område med relevans för skolhuvudmännens ledning och utveckling av verksamheten. Den första rapporten inom ramen för Ifous fokuserar är en matematikdidaktisk analys av matematikuppgifter elever har svårt för när de börjar gymnasieskolan.  

Projektet ”Lämna över och ta emot – elevers matematikkunnande när de börjar gymnasiet” har genomförts tillsammans med fem av Ifous partner, Stockholms stad, AcadeMedia, Nacka kommun, Helsingborgs stad och Kunskapsskolan. Analysen har fokuserat på uppgifter som elever visat sig ha relativt svårt för efter att de lämnat grundskolan bakom sig och står på tröskeln till gymnasiet. Uppgifterna hämtades från ett diagnostiskt matematikprov som under de senaste sex åren gjorts av ca 30.000 elever under deras första dagar på gymnasiet.

Anette Jahnke, projektledare för Ifous fokuserar och fil. dr. i professionspraxis, hoppas att rapporten blir till nytta för både lärare och skolledare.

– Jag hoppas att rapporten dels ska användas i didaktiska diskussioner lärare emellan, men också som underlag för skolledare när det gäller framtida utvecklingsarbete – särskilt när det kommer till samverkan mellan grundskola och gymnasium, säger Anette.

Analysen visar på vikten av att arbeta med att kombinera begrepp från olika matematikområden, använda och kommunicera resonemang samt att lösa problem som inte löses lätt med en känd metod. Dessutom understryks att begrepp, metoder och förmågor i uppgifterna kan kopplas både till grundskolans kursplan och gymnasieskolans ämnesplan:

– Det finns en kontinuitet att uppmärksamma i elevens matematikutbildning, och den har vi alla ett gemensamt ansvar för, säger Anette Jahnke.

 

 

 

Rapporten presenterades den 7 februari kl 15:00 på Van der Nootska palatset i Stockholm. Seminariet spelades in och finns tillgängligt här.

Du hittar rapporten här.