Pressmeddelande: Hur ska vi använda all data vi har? Vilken data behöver vi för att välja hur vi ska agera?

Hur ska vi använda all data vi har? Vilken data behöver vi för att välja hur vi ska agera? I de frågorna tog drygt 100 lärare, rektorer och skolchefer avstamp när de inledde FoU-programmet Datadriven Skolförbättring. Efter tre år gissar…


Pressmeddelande: Nytt stödmaterial för förskolan i arbetet med att främja barns psykiska hälsa

Förskolan kan göra mycket för att främja barns psykiska hälsa. Genom att stimulera förmågan att uttrycka och reglera känslor, forma trygga relationer, umgås med andra och ge barn möjlighet att utforska och lära sig nya saker kan förskolan ha en stor positiv…


Pressmeddelande: Nytt FoU-program ska främja barns språkutveckling i förskolan

Många förskolor kämpar med att hitta sätt att arbeta med barnens språkutveckling men ofta saknas tillräcklig forskningsbaserad kunskap som kan ge vägledning i arbetet. Nu startar elva kommuner i samverkan med forskare och med Ifous ett nytt FoU-program som ska…


Pressmeddelande: Kvaliteten i fokus för rektorer i digitaliseringsarbetet – Ny rapport från Swedish Edtest

Publicerat: 2023-02-09 Att välja digitala lärresurser och läromedel är en svår uppgift, där rektor har en nyckelroll. I regel finns en process för hur valet ska gå till, men rektorer efterlyser stöd och samarbete för att öka kompetensen och systematiken…


Pressmeddelande: EmpowerEd januari 2023

Swedish Edtest ska spridas i Europa Publicerat 2023-01-12 Testarenan Swedish Edtest, som utvecklar skolors förmåga att välja och värdera digitala lärresurser, väcker internationellt intresse och modellen sprids nu till andra länder genom EU-projektet EmpowerEd. Projektet ska etablera ett nätverk för…


Pressmeddelande: Sju kommuner sätter fokus på undervisningen i anpassad skola

Publicerat 2022-12-04 Hur kan undervisning se ut för barn med intellektuell funktionsnedsättning? Hur vidareutvecklar man som lärare ett meningsfullt lärande för elever i anpassad skola? Nu startar sju skolhuvudmän i samverkan med forskare från två lärosäten och Ifous ett nytt…


Pressmeddelande: Karin Hermansson ny vd för Ifous

Publicerat 2022-05-05 Den 1 september tillträder Karin Hermansson som vd för den ideella föreningen Ifous då nuvarande vd Marie-Hélène Ahnborg går i pension. Karin kommer närmast från en tjänst som FoU-ansvarig på Ifous och har mångårig erfarenhet av samspelet mellan…


Pressmeddelande: Ifous tar över den nationella testarenan Swedish Edtest

Publicerat 2022-04-28 Nu är det klart att forskningsinstitutet Ifous tar över Sveriges nationella testarena för digitala lärresurser, Swedish Edtest. I samarbete med branschorganisationen Swedish Edtech Industry fortsätter utvecklingen av en digital testarena som möjliggör för fler lärare, skolhuvudmän och edtechutvecklare…


Pressmeddelande: Äntligen FoU i fritidshemmet!

Publicerat 2022-04-26 2019 startade Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Fritidshemmets pedagogiska uppdrag och under tre år har lärare och skolledare på olika nivåer hos fyra skolhuvudmän arbetat tillsammans med forskare från Högskolan i Gävle och Linnéuniversitetet  för att med praktiknära forskningsinsatser…


PRESSMEDDELANDE: Fjärr- och distansundervisning för en mer likvärdig skola

Publicerat 2022-03-29 2019 startade Ifous FoU-programmet Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning (DigiLi). Inom ramen för FoU-programmet  har lärare och skolledare på olika nivåer hos åtta olika skolhuvudmän tillsammans med Ifous och forskare från Åbo Akademi, Stockholms universitet…