Workshop 2: På väg mot fjärrundervisning

Är du nyfiken på fjärrundervisning? 1 december arrangeras workshopen ”På väg mot fjärrundervisning” i Umeå. Under denna andra workshop i FoU-projektet Fjärrundervisning kommer vi att få ta del av några första erfarenheter från praktiska försök inom projektet. Dessutom kommer gästföreläsare att ge ytterligare input från försöksmiljöer inom fjärrundervisning. Diskussion och utbyte av erfarenheter ger ytterligare inspiration att ta med hem till den egna verksamheten. Bland de medverkande finns Tiina Johansen, Sameskolstyrelsen och Magnus Johansson och Jonas Wiandt, Lapplands gymnasium.