Välkommen till Workshop om Fjärrundervisning!

Den 1 september 2016 arrangerar Ifous den första workshop-dagen av fyra inom ramen för FoU-projektet Fjärrundervisning. Vad är egentligen fjärrundervisning – och vad kan det vara? Inspireras av och reflektera kring hur man som pedagog kan använda teknik och metodik och vilka mervärden fjärrundervisning kan ge för att möta elevernas behov. Ta del av forskningsprojektet Fjärrundervisnings arbete hittills och få med konkreta tips på metoder att testa på hemmaplan.