Välkommen till Undervisning i förskolan – vad kan det vara?

Den 26 april arrangeras Undervisning i förskolan – vad kan det vara?, en fullspäckad heldag om vad undervisning i förskolan kan innebära och hur den kan se ut. Dagen markerar avslutningen av forsknings- och utvecklingsprogrammet, Undervisning i förskolan, som letts av Ifous. Under tre års tid har 250 förskollärare och förskolechefer i tio kommuner i samarbete med forskare från Malmö universitet utforskat och utvecklat undervisningen i sina förskolor.

Bland de medverkande finns bland andra Ann-Christine Vallberg-Roth, professor, och Ylva Holmberg, lektor, vid Malmö universitet, Anders Wedin, skolchef i Österåkers kommun och ordförande i FoU-programmets styrgrupp samt förskollärare, förskolechefer och förvaltningsledare från de deltagande kommunerna.

 

Läs mer om dagen och anmälan.