Vaggeryd – medlem nr 100!

Ifous välkomnar sin 100:e medlem Vaggeryds kommun. Ifous, som är ett fristående forskningsinstitut, verkar för att sprida resultat av aktuell forskning och utveckling, samt att tillsammans med skolhuvudmän bedriva uppdragsforskning baserad på medlemmarnas behov.