Nu börjar det dra ihop sig till årets Almedalsvecka!

Nu börjar det dra ihop sig till årets Almedalsvecka och Ifous kommer att hålla ett seminarium den 3 juli!

Den praktiknära forskningen på det utbildningsvetenskapliga området är i jämförelse med andra vetenskapsområden mycket begränsad. Forskningsresultat som ger svar på frågor som lärare och skolledare brottas med i sitt dagliga arbete finns det inte så mycket av. Samtidigt ställer skollagen krav på en forskningsbaserad utbildning och de verksamma i skolan är tvingade att laga efter läge och hantera situationen efter bästa förmåga.

Vid seminariet får vi ta del av två forskares syn på vetenskapligheten i skolan. Därefter följer ett panelsamtal utifrån ett konkret exempel på hur man genom samverkan och praktikutvecklande forskningsinsatser kan bygga kunskap när sådan inte finns eller när den är i behov av utveckling.

Tid:              tisdagen den 3 juli kl. 10.00 – 10.45

Plats:          Joda bar, Skeppsbron 24 i Visby

Seminariet anordnas av Ifous nom ramen för kampanjen #Hurvetdudet?som samordnas av Vetenskap & Allmänhet

För att se den officiella almedalsflyern klicka nedan:

Ifous Almedalen 2018

Glöm inte att följa och gilla Ifous på sociala medier för kontinuerliga uppdateringar under Almedalsveckan!

Ifous på LinkedIn
Ifous på Facebook
Ifous på Twitter