Uppstartsmöte för Ifous fokuserar Bygga skola

Den 27 augusti hölls det första mötet i Ifous nya satsning Ifous fokuserar på att Bygga skola. Ledare för projektet är Suzanne de Laval som kommer att genomföra en gåtur och även sammanställa slutrapporten. Gåturer och analys genomförs i samverkan med professor Anneli Frelin och docent Jan Grannäs, båda Högskolan i Gävle. Medverkande skolhuvudmän är: Huddinge kommun, Kungsbacka kommun, Nacka kommun och Stockholms stad.