Uppstart FoU-program: Digitalisering i skolan

Det nya FoU-programmet Digitalisering i skolan har startat med en inledande workshop för rektorer och förvaltningsledare. Lärarlag på de medverkande skolorna utses nu, och kommer inom kort att köra igång första steget i processen. Fokus ligger på att utveckla ämnesundervisningen med hjälp av digitala verktyg och programmet planeras pågå i tre år.