Till dig som arbetar med vuxenutbildning

Ifous leder forsknings- och utvecklingsprogrammet DigiLi: Digitala lärmiljöer – Likvärdig utbildning med fjärr- och distansutbildning. Inom programmet arbetar vi tillsammans med forskare och åtta skolhuvudmän för att utforska undervisning som sker via fjärrlänk och på distans.

I och med rådande situation, med Covid-19-smittspridningen, och att vuxenutbildningen har stängt och övergått till distansundervisning vill vi ta reda på hur studenterna upplever detta. Syftet är att ta reda på hur studenterna uppfattar att studera “som vanligt” jämfört med att studera på distans.Arbetar du inom vuxenutbildning och vill låta dina elever delta i enkäten? Här kommer du till enkäten.
Sista datumet för att delta i enkäten är 19 maj 2020.