Temadag: Inkludering

Den 28 september höll Skolporten i samarbete med Natur&Kultur en dag i inkluderingens tecken. Bland talarna fanns bl.a. David Mitchell och Henrik Hamilton, projekt- och processledare på Ifous.

Henrik Hamilton presenterade FoU-programmet “Inkluderande lärmiljöer” tillsammans med lärare och skolledare från Botkyrka kommun. De cirka 300 gästerna på Essinge konferenscenter fick såväl helhetsperspektivet på programmet som exempel på hur Falkbergsskolan arbetat för att skapa ett inkluderande förhållningssätt i sin personalgrupp.

Tack vare det stora intresset planerar vi att under 2017 starta ett uppföljande FoU-program; “Inkluderande lärmiljöer 2”, som du kan läsa mer om här.