Temadag inkludering

Fredagen 22 september deltog Ifous som utställare på en heldagskonferens med tema Inkludering – tillgängligt lärande och inkluderande lärmiljöer.

Under dagen hördes bland annat Patrik Forshage, utbildningschef i Täby, berättat om kommunens arbete med Inkluderande lärmiljöer, något som även reflekterade Täbys deltagande i Ifous FoU-program med samma tema. 

Även Christin Appel och Åsa Ernestam från SKL höll en presentation med materialet ”Olika är normen” som grundar sig på Ifous första inkluderingsprogram som hölls 2012-2015.