Swedish Edtest på The Global Edtech Testbed Network i Rom

Den 1-3 mars pågår The Global Edtech Testbed Network i Rom, en konferens där forskare, utbildare och organisationer från runt om i världen möts för samtal och utbyte kring de olika förutsättningar, metoder och former som finns när det kommer till ”testbäddar” för digitala lärresurser/edtech. Swedish Edtest är på plats, genom Michaela Sti, projektledare och Johanna Karlén, kvalitetschef på Swedish Edtech Industry – redo att dela med sig av erfarenheter, få inspiration, lära nytt och knyta kontakter inför det fortsatta arbetet på hemmaplan och inom EU-projektet EmpowerEd. 

 

#GETN2023 #EmpowerEd #SwedishEdtest