Start för nytt FoU-program ”Lärares praktik och profession”!

Igår, 13/6, hölls det första styrgruppsmötet för det nystartade FoU-programmet ”Lärares praktik och profession”.

Syftet med programmet är att vidareutveckla ett långsiktigt och forskningsbaserat kollegialt arbetssätt så att lärare i allt högre utsträckning formulerar och löser sina egna problem. Arbetet kommer att bedrivas genom en praktiknära forskningsprocess med fokus på aktionsforskning under ledning av docent Anette Olin och fil.dr. Åsa Hirsh, Göteborgs universitet.

Medverkande skolhuvudmän är NTI-gymnasiet, Eskilstuna kommunHässleholms kommun och Kunskapsskolan.