SNS-seminarium: Bidrar digitala läromedel till bättre skolresultat?

Fredagen den 13 oktober höll SNS seminariet Bidrar digitala läromedel till bättre skolresultat där bland annat Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, medverkade. Seminariet filmades och finns nu tillgängligt i sin helhet.

 

Se seminariet i sin helhet här.