Slutseminarium: Ifous fokuserar: Bygga skola

Hur bygger man en skola som på bästa sätt främjar och bidrar till alla elevers utveckling och lärande? Som dessutom är en god arbetsmiljö för skolans personal? Och vad kan vi lära av de erfarenheter som redan finns? Onsdag 22 maj håller Ifous ett seminarium där rapporten, baserad på en undersökning som genomförts i nio skolor, från Ifous fokuserar: Bygga skola diskuteras.
.