#skolDigiguide: Forskning och uppföljning

Tisdagen 19 januari medverkade Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, i ett panelsamtal vid SKRs webbinarium #skolDigiguide: Forskning och uppföljning. Webbinariet arrangerades inom ramen för #skolDigiplan, den nationella handlingsplanen för digitalisering i skolväsendet. Temat för dagen var forskning och uppföljning gällande digitalisering i skolväsendet och bland övriga medverkande fanns bland annat Pernilla Nilsson, Högskolan i Halmstad, Åke Grönlund, Örebro universitet, och Annika Agélii Genlott, SKR.

Seminariet spelades in och finns tillgängligt här.