Seminarium: Digitala läromedel och förbättrade skolresultat

13 oktober anordnar SNS seminariet Bidrar digitala läromedel till bättre skolresultat? inom ramen för forskningsprojektet Framtidens kompetensförsörjning. Halvdagen inleds med att forskaren Carla Haelermans (Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER), Maastrichtuniversitetet) presenterar en ny SNS-rapport. Bland de medverkande finns Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous.

Läs mer om program och anmälan.