researchED: To trust or not to trust the teacher – that is the question

Den 4 december föreläser Anette Jahnke, process- och projektledare på Ifous samt forskare vid Göteborgs universitet, och Åsa Hirsh, lektor vid Göteborgs universitet vid researchED i Haninge. Titeln på föreläsningen är To trust or not to trust the teacher – that is the question och innehållet är baserat på arbetet som bedrevs inom FoU-programmet Lärares praktik och profession.

Mer om föreläsningen.