Regionala seminarier i FoU-programmet Små barns lärande

Under oktober har deltagarna – förskollärare, förskolechefer och processledare – i FoU-programmet Små barns lärande mötts regionvis för att tillsammans arbeta med dokumentation och analys av barns förändrade kunnande.