Regeringens utredning lyfter Ifous modell som gott exempel

Vi på Ifous är mycket glada över att regeringens utredning som presenteras i dag, Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring, om praktiknära forskning lyfter fram Ifous modell som ett gott exempel.

Citat: ”Utredningen vill lyfta fram den modell som Ifous använder för att integrera forskning och utveckling.”

Läs mer på sid 121 i utredningen som du hittar här.