Referat från kick-off: FoU-programmet Inkluderande Lärmiljöer

1-2 oktober 2012 hade FoU-programmet Inkludernade Lärmiljöer kick-off för alla deltagare i Landskrona. Ett referat finns tillgängligt här.