Programmering i ämnesundervisningen – ny FoU-satsning!

Stockholms stad satsar stort på att lära alla elever att programmera. Det skriver DN i en artikel i dagens tidning. Att utifrån forskning och beprövad erfarenhet bidra till utveckling av den digitala kompetensen i skolan har varit huvudsyftet dels i det FoU-program kring digitalisering som nu avslutas, dels i ett kommande program kring programmering som planeras till hösten. Tillsammans med intresserade huvudmän och forskare står Ifous nu i startgroparna för att komma igång med FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen. Syftet med programmet är att utveckla både det praktiska arbetet med och förståelsen för programmering i ämnesundervisningen. Syftet är också att vidareutveckla ämnesundervisningen så att inslag av programmering bidrar till elevers kunskapsutveckling i ämnet. Satsningen ska även fokusera på att genom samarbete mellan lärare och forskare låta lärares kunskaper och erfarenheter utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och ny forskning.