Pressmeddelande: Kvaliteten i fokus för rektorer i digitaliseringsarbetet – Ny rapport från Swedish Edtest

Publicerat: 2023-02-09

Att välja digitala lärresurser och läromedel är en svår uppgift, där rektor har en nyckelroll. I regel finns en process för hur valet ska gå till, men rektorer efterlyser stöd och samarbete för att öka kompetensen och systematiken i arbetet. Det framgår av en ny rapport som släpps i dag där rektorers syn på arbetet med skolans digitalisering och vad de anser behöva för stöd undersökts.

– Rektorerna är en viktig länk mellan lärare och förvaltning och deras kompetens att leda arbetet med att välja och värdera digitala lärresurser är helt avgörande, säger Anna Åkerfeldt, forskare och metodutvecklare för Swedish Edtest och huvudförfattare till rapporten. 

Läs pressmeddelandet i sin helhet.