Pressmeddelande: EmpowerEd januari 2023

Swedish Edtest ska spridas i Europa

Publicerat 2023-01-12

Testarenan Swedish Edtest, som utvecklar skolors förmåga att välja och värdera digitala lärresurser, väcker internationellt intresse och modellen sprids nu till andra länder genom EU-projektet EmpowerEd. Projektet ska etablera ett nätverk för utbyte och samverkan som i förlängningen stärker EU-ländernas konkurrenskraft och innovationsförmåga.

Den nationella testarenan Swedish Edtest är en pionjär när det gäller att föra samman lärare och edtechbolag för att utveckla såväl skolors och skolhuvudmäns digitala och beställarkompetens som kvaliteten i de digitala lärresurserna. Modellen kommer nu att spridas till andra länder i Europa genom ett EU-projekt där Ifous ingår som en av nio partners.

Läs hela pressmeddelandet.