PRESSMEDDELANDE: Fjärr- och distansundervisning för en mer likvärdig skola

Publicerat 2022-03-29

2019 startade Ifous FoU-programmet Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning (DigiLi). Inom ramen för FoU-programmet  har lärare och skolledare på olika nivåer hos åtta olika skolhuvudmän tillsammans med Ifous och forskare från Åbo Akademi, Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan arbetat med att utveckla fjärr- och distansundervisningen i sina respektive verksamheter. Syftet har varit att stärka lärares och ledningspersoners förmåga att planera, organisera och genomföra undervisning med hjälp av digital teknik utifrån kunskap om när och hur detta bäst låter sig göras.

29-30 mars hålls delningsseminariet Undervisning på fjärr och distans och i samband med det släpps den avslutande rapporten där resultaten från programmet presenteras.

Läs pressmeddelandet i sin helhet.