Pressmeddelande: Äntligen FoU i fritidshemmet!

Publicerat 2022-04-26

2019 startade Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Fritidshemmets pedagogiska uppdrag och under tre år har lärare och skolledare på olika nivåer hos fyra skolhuvudmän arbetat tillsammans med forskare från Högskolan i Gävle och Linnéuniversitetet  för att med praktiknära forskningsinsatser och konkret utvecklingsarbete stärka fritidshemmen så att de kan fungera som pedagogiskt komplement till skolan utan att förlora det som är unikt för fritidshemmet.

Programmet avslutas med en digital konferens i dag, 27 april 2022.

– Det är fantastiskt att vi nu är i mål. Engagemanget har varit stort hos de medverkande, från operativ till strategisk nivå. Det bådar gott för den fortsatta verksamhetsutvecklingen, säger Andreas Jacobsson, projekt- och processledare på Ifous och den som har lett FoU-programmet.

Läs pressmeddelandet i sin helhet.