PRESSINBJUDAN: Programmering i skolan – vad, hur, när och varför?

Onsdagen den 4 november arrangerar Ifous den digitala konferensen Programmering i skolan – vad, hur, när och varför? .  Där presenteras och diskuteras resultaten från det treåriga forsknings- och utvecklingsprogrammet  Programmering i ämnesundervisningen, där både forskare och praktiker medverkat. Resultaten väcker frågor om huruvida de förhoppningar man hade på programmering verkligen infrias. Bland de medverkande under dagen finns Peter Fredriksson, gd Skolverket, Jalal Nouri, docent DSV Stockholms universitet. 

Pressinbjudan i sin helhet.