Pressinbjudan: Inkluderande lärmiljöer – för vem, varför och hur?

Onsdagen 27 november presenteras resultaten från Ifous forsknings- och utvecklingsprogram (FoU) Inkluderande lärmiljöer. Under tre år har 235 lärare och skolledare i ca 40 skolor i sju kommuner arbetat tillsammans med forskare för att fördjupa den forskningsbaserade kunskapen om hur skolan kan möta alla elever.

Pressinbjudan i sin helhet hittar du här