Planeringsmöte för nytt FoU-program!

Den 2 oktober hölls ett möte i Ifous lokaler för att dra upp ramarna för ett nytt FoU-program om att undervisa via länk, kallat fjärr- eller distansundervisning, beroende på om undervisning sker synkront eller asynkront.

Representanter från nio stycken skolhuvudmän fanns på plats, antingen i fysisk form eller via länk; Skellefteå kommun, Linköping vuxenutbildning, Storumans kommun, Västerholms friskola, Korrespondensgymnasiet, Ålands landskapsregering, Lapplands gymnasium, Sofia Distans och Värmdö skärgårdsskola. Huvudmännen har alla olika förutsättningar och bedriver fjärr/-distansundervisning i olika skolformer och från grundskola till vuxenutbildning.

Programplanerna har engagerat många forskare, även forskare från Finland och Danmark har visat intresse. Tanken är att forskningen ska utgå från de behov och utmaningar som finns i praktiken och planeringsmötet erbjöd dem att lyssna in huvudmännens behov.

”Roligt var att det var ett stort engagemang och att många frågor och utmaningar är desamma trots olika skolformer och elevåldrar.” sa Karin Hermansson, projekt- och processledare på Ifous.