Örebro satsar stort på skolans ledarskap

I dagarna startar forsknings- och utvecklingsprogrammet Leda för skolutvecklingsom riktar sig till skolledare från förskola till vuxenutbildning i Örebro kommun. FoU-programmet leds av det fristående forskningsinstitutet Ifous i samarbete med organisationsforskare från Kungliga tekniska högskolan. Under tre år kommer skolledare inom kommunens två utbildningsförvaltningar att arbeta tillsammans för att med praktiknära forskningsinsatser och genom konkret utvecklingsarbete stärka ledarskapet så att kommunens utbildningsverksamheter kan utvecklas och förbättras.

Skollagen ställer krav på att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och utgå från beprövad erfarenhet. Det gäller det man undervisar om, det sätt man undervisar på men också hur man styr och leder utbildningsverksamhet. Den praktiknära forskningen inom ledarskapsområdet, som tar hänsyn till de specifika förutsättningar som gäller för att leda pedagogisk verksamhet, är begränsad. FoU-programmet syftar därför till att ta fram ny kunskap genom praktiknära forskningsinsatser som involverar de medverkande och utgår från deras frågor, utmaningar och behov.

Satsningen är unik då den innebär att skolledare arbetar tillsammans och delar med sig av sina erfarenheter över skol- och förvaltningsgränser.

– Det är en viktig signal att även vi chefer vill arbeta forskningsbaserat, säger Margareta Borg, chef för förvaltningen Förskola och skola och ordförande i FoU-programmets styrgrupp.

– Att vi gör det tillsammans och genom kollegialt lärande är en kraftsamling för att utveckla och förbättra vår verksamhet, säger Nima Poushin, som är chef för förvaltningen Utbildning, försörjning och arbete.

Även forskarna är entusiastiska.

– Det här är ett välkommet bidrag till forskningen inom området. Och vi som forskare kommer att få mycket värdefull empiri att tillsammans med skolledarna arbeta vidare med, säger Marianne Ekman Rising som är en av de två professorer vid KTH som står för forskningsinsatsen i programmet.

Förväntningarna är höga eftersom det är ovanligt med den här typen av FoU-satsningar när det gäller skolans ledarskap.

– Det här är första gången Ifous driver ett FoU-program som riktar sig direkt till skolledare och det roligt att se ett sådant engagemang hos alla medverkande, säger Kerstin Lingebrant som är den som leder och samordnar programmet.

 

För mer information, kontakta:

Kerstin Lingebrant, projektledare Ifous, tel: 076-0971129,kerstin.lingebrant@ifous.se

Karin Hermansson, FoU-ansvarig Ifous, tel: 076-0334810,karin.hermansson@ifous.se

Margareta Borg, förvaltningschef Örebro, tel: 019-211000, margareta.borg@orebro.se

Nima Poushin, förvaltningschef Örebro, tel: 019-211000, nima.poushin@orebro.se

 

 

Läs mer om FoU-programmet Leda för skolutveckling

https://www.ifous.se/leda-for-skolutveckling/