Nytt FoU-program: Övergångar – kontinuitet och progression

Barnets väg genom skolsystemet är full av övergångar som kan vara både utvecklande och påfrestande. Hur kan en balans mellan progression och kontinuitet i barnets skolgång åstadkommas? Hur bör övergångar organiseras och genomföras så att barns och elevers lärande gynnas? Det är frågor som kommer att undersökas i Ifous nya FoU-program som genomförs i samverkan med forskare vid Linnéuniversitetet.

Övergångar – kontinuitet och progression