Nyhet: Lärares Profession och praktik

Nu söker vi fler huvudmän som tillsammans med Eskilstuna kommun och NTI-gymnasiet vill vara med och ta täten i Ifous nya FoU-program Lärares profession och praktik. Syftet med programmet är att vidareutveckla ett långsiktigt och forskningsbaserat kollegialt arbetssätt så att lärare i allt högre utsträckning formulerar och löser sina egna problem. Arbetet kommer att bedrivas genom en praktiknära forskningsprocess med fokus på aktionsforskning under ledning av docent Anette Olin och fil.dr. Åsa Hirsh, Göteborgs universitet.