Sista chansen: Datadriven skolförbättring

Hur kan vi använda statistik och annan data för att förbättra utbildning och undervisning? Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till lärare, rektorer och förvaltningsledare som tillsammans med forskare vill bepröva sin erfarenhet och bidra till att ny vetenskaplig kunskap skapas kring datadriven skolbättring på klassrums-, skol- och huvudmannanivå. Programmet är just nu inne i planeringsfasen, men det finns fortfarande möjlighet för intresserade skolhuvudmän att delta.

 

Läs mer om FoU-programmet och anmälan.