Nyhet: Resurssida för fjärr- och distansundervisning

Nu finns material som producerats i Ifous FoU-program Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning tillgängligt på en resurssida för dig som vill utveckla fjärr- och distansundervisning. 

FoU-programmet, som pågick 2019-2022, hade fokus på att vidareutveckla fjärr- och distansundervisningens didaktik och utveckla lärarrollen i digitala miljöer för att stödja elevernas kunskapsutveckling. Ambitionen var att därigenom stärka skolhuvudmäns förmåga att erbjuda fjärr- och distansundervisning av god kvalitet och i förlängningen bidra till en mer likvärdig utbildning.

Den 2 februari 2023 lanserades en webbsida med material från arbetet i programmet. Materialet som samlats på sidan är baserat på det arbete som deltagarna har genomfört för att utveckla fjärr- och distansundervisningen. Utvecklingsarbetet har genererat över 50 resurser; artiklar, texter och videoföreläsning. Delar av det rika material som producerats under programmet har nu gjorts tillgängligt för alla som är intresserade av att utveckla sin fjärr- och distansundervisning. 

Medverkade i programmet gjorde Linköpings kommun, Pajala kommun, Region Gotland, Region Östergötland, Storumans kommun, Torsås kommun, Värmdö kommun och Ålands landskapsregering. Läs mer om programmet här.

Resurssida för fjärr- och distansundervisning.