Hur kan lärare arbeta språkutvecklande inom sfi?

FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi startar i februari. Här hittar du all information om vad det innebär att delta. Intresseanmälan pågår!

Läs mer.