Nya fokusområden under bearbetning

Under våren 2015 jobbar Ifous vidare med ett antal idéer som kan utvecklas till forsknings- och utvecklingsprogram eller andra FoU-insatser. Idéerna fokuserar på behov som identifieras av Ifous medlemmar. Läs mer om våra fokusområden.