Ny rapport: Utveckla lärares praktik och profession – vad, varför, hur och av vem?

Forsknings- och utvecklingsprogrammet Lärares praktik och profession (2018-2021) riktade sig till lärare och skolledare som tillsammans med forskare ville fördjupa det kollegiala arbetet med hjälp av aktionsforskning som modell, bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap. Fokus låg på lärares professionella utveckling efter Matematiklyftet och Läslyftet samt att arbeta fram en digital version av aktionsforskning.

Den 29 september hålls en öppen konferens där arbetet i och resultatet från programmet presenteras och i samband med det släpps rapporten Utveckla lärares praktik och profession – vad, varför, hur och av vem?.