Möt Tomas Selin, ny ordförande i Ifous styrelse

Tomas Selin. Foto: Anna Z Ek

Tomas Selin valdes till Ifous nya styrelseordförande vid föreningsstämman 19 april. I grunden är han lärare men är just nu verksam som kommunalråd med ansvar för gymnasie- och arbetsmarknadsfrågor i Huddinge kommun. Han har tidigare även varit ordförande i förskolenämnden.

För att lära känna Tomas lite närmare, ställde vi på kansliet några frågor till honom. Läs intervjun här.