Medlemskap i Ifous

Medlemskapet är för skolhuvudmän eller enskilda skolor. Storleken på medlemskapet anpassas efter organisationens storlek. Därför har alla arbetsgivare, små som stora, möjlighet att ta del av det vi erbjuder.