Media hälsas välkomna på Mötesplats förskola!

Välkommen till en mötesplats där du får möta forskare och praktiker som undersöker och arbetar med kvalitet och undervisning i förskola, ta del av nya forskningsrön kring bedömning i förskola och diskutera innebörden av den nya läroplanen. Du kommer även att få träffa förskollärare, förskolechef och verksamhetscheferfrån olika håll i landet.

Media hälsas välkomna under hela eller delar av dagen.

Läs mer här: Pressinbjudan mötesplats förskola 23 augusti