”Man måste bygga själv – inte härma andra”

Den 24-25 oktober samlades de 250 lärare, skolledare och chefer på förvaltningsnivå från sju medlemmar i Stockholm för att fortsätta undersöka vad inkluderande lärmiljöer kan vara. Läs referatet från FoU-programmet Inkluderande lärmiljöers utvecklingsseminarium här.