Magasin 360 blir Skolporten – nytt format och vässat innehåll

Nu nylanseras Skolporten (fd Magasin 360) – med ett nytt format, ny design och ett vässat innehåll kommer magasinet att vara det självklara valet för skolledare, lärare och förskolepedagoger som vill ta del av intressant och relevant forskning på ett lättillgängligt sätt. Magasinets övergripande syfte är att stärka skolans vetenskapliga grund.

Publicerat: 2013-09-19