Lärarnas forskningskonferens 2016

Tisdag den 1 november är det dags för årets upplaga av Lärarnas forskningskonferens. Arrangörer är Stockholm Teaching & Learning Studies, STLS, i samarbete med Ifous. Här möts lärare för att presentera, diskutera och ta del av FoU-projekt som rör undervisning och ämnesdidaktik och därigenom bidra till lärarprofessionens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet. Konferensen är fullbokad, men du kan läsa mer om programmet och ta del av alla abstracts på länken nedan.