Kick-off för Undervisning i förskolan

17-18 mars genomfördes ett kick-offseminarium för Ifous nya FoU-program Undervisning i förskolan (UndiF) är den grundläggande frågan vad som kännetecknar undervisning i förskola som är relaterad till styrdokument och vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Följ dagen på Twitter via hashtaggen #IfousUndiF!