Kick-off för EmpowerEd

Publicerat: 2023-02-16
.

16-17 februari befinner sig Anna Åkerfeldt, forskare kopplad till Swedish Edtest samt process- och projektledare på Ifous, och Karin Hermansson, vd på Ifous, på kick-off i Bryssel för EU-projektet EmpowerEd. Projektet syftar till att etablera ett europeiskt nätverk för kunskapsutbyte mellan aktörer som arbetar med utveckling och innovation inom utbildning; edtechbolag, skolor, universitet, testbäddar, inkubatorer, offentliga organisationer och policymakare. Projektet pågår under tre år, med start i januari 2023.

 

Läs mer om EmpowerEd och handlingsplanen för digitalt utbyte.