Intervju med Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous

Sedan maj 2012 är Karin Hermansson FoU-ansvarig på Ifous. Här berättar hon om tanken bakom Ifous FoU-program.