Intervju med Henrik Hamilton, processledare på Ifous

Henrik Hamilton är processledare för Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Inkludering där 34 skolor från 12 Ifousmedlemmar deltar. Här berättar han om processen.