Intervju med Åsa Sundelin. processledare på Ifous

Processledaren Åsa Sundelin berättar om det pågående arbetet i FoU-programmet ”Entreprenöriellt Lärande”.